5 เทคนิคไม่ให้ธุรกิจเจ๊ง ที่เมื่อคุณรู้แล้วต้องตกใจ !!

การทำธุรกิจเป็นเรื่องของการสร้างรายได้จากการลงทุนด้วยเงินทุนของตัวเองเพื่อสร้างผลกำไรเอาไว้เพื่อดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ ซึ่งการทำธุรกิจในช่วงที่เริ่มต้นเองก็เป็นเรื่องที่มีความลำบากจากเรื่องของการที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจ เรื่องของอุปกรณ์และสินค้า หรือเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะประสบปัญหาอื่นเข้ามาในการทำธุรกิจของเรา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจของตัวเองได้อย่างพอตัว
ในปัจจุบันนี้เองก็มีการริเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีธุรกิจที่มีการล้มละลายหรือธุรกิจเจ๊งไป ซึ่งเกิดจากการที่ขาดเรื่องของการศึกษาในธุรกิจที่จะลงมือทำและเกิดจากสภาวะของเศรษฐกิจกับธุรกิจในปัจจุบันเองก็มีภาวะของคู่แข่งเป็นจำนวนมากทำให้การที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจเองก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบาก ดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ให้ล้มละลายหรือว่าธุรกิจเจ๊งนั้นเอง ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำเทคนิคที่จะมาช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจไม่ให้เจ๊ง โดยมีเทคนิค 5 ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลของธุรกิจและสินค้าที่ต้องการจำนำมาขายหรือดำเนินการทำธุรกิจ
การเริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาธุรกิจที่ได้ลงมือทำให้ดีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเมื่อได้เริ่มต้นทำธุรกิจไปแล้วหรือเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของตัวเองก็จะสามารถแก้ไขได้ในทันที
2. เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสอบถามต้องตอบได้ชัดเจน
เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้เข้ามาสอบถามถึงสินค้าหรือการบริการในการทำธุรกิจของเรานั้นจะต้องมีการตอบคำถามให้ชัดเจน ไม่ติดขัด เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการที่ได้ถามมีความมั่นใจในการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจของเราว่าเป็นการทำธุรกิจที่ถูกต้องและเมื่อใช้สินค้าไปจะได้ประสิทธิภาพตามที่อธิบาย
3. ต้องมีช่องทางในการขายสินค้าและการบริหารธุรกิจให้คล่องตัว
การที่จะทำการขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าได้ จำเป็นที่จะต้องมีช่องทางที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงสินค้าและธุรกิจของตัวเราเองให้ได้เห็นภาพขึ้น โดยจะใช้วิธีการ โฆษณา หรือตั้งบูธทดลองสินค้าเอาไว้ให้ลูกค้าได้ทดลองเข้ามาชมตัวสินค้าหรือวิธีการบริการให้ได้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับชม
4. หากมีหุ้นส่วนในการทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องตกลงกันให้ดี
การทำธุรกิจโดยมีหุ้นส่วนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของเงินทุนในการดำเนินธุรกิจนั้นมีจำนวนที่ลงตัวกันหรือไม่ หากไม่ได้ทำการตกลงแบ่งปันผลกันให้ดีก่อนอาจจะส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของตัวเองและหุ้นส่วนได้ และต้องมีการแบ่งแยกในเรื่องของการทำธุรกิจกับเรื่องส่วนตัวให้ดี
5. ทำบัญชีเงินเข้า – ออก เอาไว้
การทำบัญชีเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในทุกธุรกิจที่ได้เริ่มทำ การทำบัญชีธุรกิจนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าการทำธุรกิจของเรานั้นมีการเคลื่อนไหวไปในทางไหน เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไขก่อนที่จะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้
จาก 5 เทคนิค ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลยังไงและดำเนินการทำธุรกิจอย่างไรที่จะไม่ทำให้ธุรกิจเจ๊งได้ทราบกันแล้ว ซึ่ง 5 เทคนิคนี้เป็นเบื้องต้นในการเริ่มทำธุรกิจและอาจจะมีอีกหลากหลายเทคนิคที่ยังไม่ได้ทราบที่จะแตกต่างกันในแต่ละการทำธุรกิจของคนแต่ละคน ดังนั้นแล้ว 5 เทคนิคการทำธุรกิจไม่ให้ล้มละลายหรือว่าธุรกิจเจ๊งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเทคนิคเหล่านั้น