การเลือกขนาดเครื่องอัดลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องอัดลม เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถขนาดเล็กๆหรือศูนย์บริการขนาดใหญ่แต่ขนาดของปั๊มลมและการจัดการระบบลมจะแตกต่างกันไปรวมถึงลักษณะของงานที่ทำอยู่ด้วย ลักษณะของงานซ่อมรถยนต์สามารถแบ่งเป็นประเภทการทำงานได้ 3 ประเภทดังนี้ 1. ประเภทงานสีและตัวถัง งานประเภทงานสีและตัวถังจะใช้เครื่องมือที่ต้องใช้ลมในการทำงานเสียส่วนใหญ่ และในการใช้งานเครื่องอัดลมแต่ละครั้งจะใช้เป็นเวลานานจึงจำเป็นต้องใช้ลมในปริมาณที่มากพอสมควร รวมถึงต้องใช้พื้นที่ในการทำงานมากทำให้ขนาดของอู่หรือศูนย์บริการมีขนาดใหญ่ การจัดการระบบลมจะต้องมีการคำนวณจากพื้นที่และการใช้ปริมาณลมเพื่อใช้ในการเดินท่อลมและการเลือกขนาดของถังพักลม การเลือกขนาดของเครื่องอัดลมในลักษณะงานประเภทนี้จะแบ่งเป็น 3 ขนาด – อู่ขนาดเล็ก ให้เลือกเครื่องอัดลมขนาด 3 แรงม้าขึ้นไปขนาดถัง 150 ลิตรกระแสไฟมีทั้ง 220 v และ 380 v แล้วแต่กระแสไฟฟ้าของอู่ – อู่ขนาดกลาง ให้เลือกเครื่องอัดลมขนาด 5 แรงม้าขึ้นไปขนาดถัง 245 ลิตร ถ้ามีเครื่องมือซ่อม ขนาดใหญ่เช่นเครื่องดึงตังถังหรือห้องพ่นสี ควรเลือกขนาด 7.5 แรงม้าถัง 300 ลิตร กระแสไฟควรเป็น 380 v – อู่ขนาดใหญ่หรือศูนย์บริการ ให้เลือกเครื่องอัดลมขนาด 10- 15 แรงม้า ถัง 300 – 500 […]