การเสียภาษีอากร สำคัญสำหรับประชาชนชาวไทยอย่างไร จึงต้องให้ความสำคัญ ??

ภาษี เป็น เงินที่ได้จากการหักจากรายได้ของประชนชนที่มีรายได้มาทั้งปี มาเป็นส่วนจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงประเทศ ซึ่งๆหน้าที่ของราษฎรในตอนนี้ การเสียภาษีอากรเองก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวิธีการทำหน้าที่ประชากรที่ดี เพราะว่าการเสียภาษีอากรนั้นจะหักไปใช้จ่ายเพื่อดูแลแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจของสังคมให้ดำรงอยู่ได้
ซึ่งจำนวนเงินที่พสกนิกรต้องจ่ายภาษีคำนวณจากค่าถัวเฉลี่ยรายได้ต่อปีของแต่ละบุคคล โดยมีลำดับดังต่อไปนี้
1. รายได้ตั้งแต่ 0 – 150,000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีอากร
2. รายได้ตั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท จะต้องเสียภาษีอากร 5% จากรายได้ต่อปี
3. รายได้ตั้งแต่ 300,001 – 500,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษีอากร 10% จากรายได้ต่อปี
4. รายได้ตั้งแต่ 500,001 – 750,000 บาท จะต้องเสียภาษีอากร 15% จากรายได้ต่อปี
5. รายได้ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท จำต้องเสียภาษีอากร 20% จากรายได้ต่อปี
6. รายได้ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท จะต้องเสียภาษีอากร 25% จากรายได้ต่อปี
7. รายได้ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษีอากร 30% จากรายได้ต่อปี
8. รายได้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทเป็นต้นไป จะต้องเสียภาษีอากร 35% จากรายได้ต่อปี
จากจำนวนของการหักภาษีนี้ ทำให้มองเห็นได้ว่าถ้ายิ่งมีรายได้ต่อปีที่มีจำนวนไม่น้อยเท่าไร ก็จำเป็นต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์รวมทั้งหน้าที่ของประชาชนที่ดี ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่มีอยู่ให้รัฐบาลได้รู้ จากการที่มียอดจ่ายภาษีที่จำเป็นต้องเสียของบุคคลเยอะๆก็เลยกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล ซึ่งเกิดเรื่องถ้าเกิดมีการทำก็ถือได้ว่าเป็นการทำความผิดกฎหมายที่คนทั่วๆไปควรมีการจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล โทษมีตั้งแม้กระนั้นปรับไปจนกระทั่งติดคุก หรือแม้กระทั้งคนที่ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีอากรเองนั้นถ้าหากมิได้มีการ แสดงยอดรายได้ทั้งปีให้แก่รัฐบาล ก็มีโทษปรับค่าทำขวัญให้ เพราะว่ามีเจตนาที่จะปกปิดรายได้ของตัวเอง รวมทั้งจึงควรแสดงรายได้ทั้งปีให้กรมสรรพมือได้รู้
สำหรับเพื่อการยื่นใบรายได้ทั้งปีที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรนั้น จะมียอดเงินรายได้ทั้งปี 120,000 บาทในเรื่องที่มีสถานภาพไม่มีคู่ ถ้าเกิดมีคู่แต่งงานจะมียอดเงินรายได้ทั้งปี 220,000 บาท จำเป็นต้องที่จำต้องยื่นใบแสดงรายการภาษีให้แก่สรรพแขน เพื่อวิเคราะห์ กรมสรรพแขนเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณภาษีของพลเมืองที่จะต้องมาจ่ายในแต่ละบุคคล และก็ส่งต่อภาษีที่ได้รับมาให้แก่รัฐบาล ใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแล้วก็ดูแลประเทศ
โดยเหตุนั้นแล้วการยื่นใบแสดงรายการภาษี หรือการจ่ายภาษีนั้นจำเป็นจะต้องทำเพื่อแสดงหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปปรับปรุงและก็บริหารประเทศ ซึ่งการยื่นใบแสดงรายการภาษีเองนั้นทางกรมสรรพแขนจะนำรายการภาษีของแต่ละบุคคลไปทำทำประเมินรายได้ของพสกนิกรโดยรวมของประเทศทำให้ได้รู้ถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและก็การเป็นอยู่ในตอนนี้ว่าการเป็นอยู่เป็นในทางที่ดีหรือเปล่าดีนั้นเอง